Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tản Hồng

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
hanoi-thcstanhong@edu.viettel.vn