Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 1
Năm 2021 : 19.734
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của trường THCS Tản Hồng năm học 2021-2022.

UBND HUYỆN BA VÌ

T      TRƯỜNG THCS TẢN HỒNG

 

 

Số: 75 /KH-THCS TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tản Hồng, ngày 15 tháng 05 năm 2021

---------------

 

                                  

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LỚP 6 - Năm học 2021 – 2022

 

 

         Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

          Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối  với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

          Căn cứ vào các văn bản hợp nhất của Bộ GDĐT: số 03/VBHN-BGDĐT ngày 3/5/2019 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Căn cứ Hướng dẫn số 1199/SGDĐT-QL1 ngày 13/4/2021 của sở giáo dục Hà Nội v/v HD tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022

       Căn cứ Kế hoạch số : 583 /KH-GDĐT ngày 13/05/2021của phòng GD&ĐT Ba Vì  về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021– 2022;

       Căn cứ vào thực tiễn địa phương xã Tản Hồng  và đơn vị THCS Tản Hồng;

        Trường THCS Tản Hồng  xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:

I. Mục đích – yêu cầu:

          1. Đảm bảo công tác tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

          2. Tích cực thực hiện chủ trương: Đề xuất tham mưu tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện tạo cơ hội cho học sinh học tập và rèn luyện tích cực, tiến bộ.

          3. Huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, đủ điều kiện vào lớp 6 theo quy chế tuyển sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, giữ vững phổ cập THCS, từng bước xây dựng trường học theo hướng trường chuẩn quốc gia.

          4. Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

          5. Ứng dụng CNTT để phục vụ cho công tác tuyển sinh trực tuyến

II. Tổ chức thực hiện:

          1. Quy định về đối tượng tuyển sinh:

* Độ tuổi dự tuyển:

          - Tuổi học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2010).

          - Những trường hợp đặc biệt:

          + Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

          + Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

          - Học sinh không được lưu ban không quá 02 lần trong một cấp học.

*. Đối tượng tuyển sinh: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu thường trú tại xã Tản Hồng và học tại trường Tiểu Tản Hồng.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

           - Số lớp tuyển: 04

          - Số học sinh: 165

          3. Phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh:

a. Phương thức tuyển sinh: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định, tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố. Đối tượng tham gia tuyển sinh trực tuyến thông qua cổng điện tử https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

b. Thời gian tuyển sinh:

* Tuyển sinh trực tuyến:

- Từ  18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.

* Tuyển sinh trực tiếp từ 23/7/2021 đến hết ngày  28/7/2021.

          4. Địa bàn tuyển sinh:  

          -  Xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

         5. Hồ sơ dự tuyển sinh:

          - Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 THCS năm học 2021-2022 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống phần mềm đối với trường hợp tuyển sinh trực tuyến .

          - Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.

          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ ( kèm theo bản chính để đối chiếu).

          - Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp Xã, Thị trấn.

          - Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

          III. Công tác chuẩn bị:

          1. Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề xuất thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường trình Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì duyệt trước khi thực hiện.

          2. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu trường Tiểu học và Ủy ban nhân dân xã Tản Hồng để nắm bắt số lượng tình hình chung của học sinh cuối năm năm học 2020-2021.

          3. Ban giám hiệu công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường, trên website http://thcstanhongbv.edu.vn của nhà trường và trên đài phát thanh của xã trước khi tuyển sinh 07 ngày để người dân nắm được kế hoạch tuyển sinh của nhà trường  và tham gia tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất. Phấn đấu 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học đủ điều kiện (kể cả học sinh khuyết tật học hòa nhập nếu có) đều được vào lớp 6 trường THCS Tản Hồng năm học 2021-2022.

          4. Họp hội đồng tuyển sinh và phân công nhiệm vụ từng thành viên.

          5. Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến, công tác tuyển sinh cho hội đồng tuyển sinh.

          6. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập tổ phục vụ hỗ trợ công tác tuyển sinh.

IVCÔNG TÁC BÁO CÁO

 

TT

T.gian thực hiện

Nội dung công việc

1

 

7/5/2021

Nộp kế hoạch tuyển sinh về Phòng GD&ĐT (01 bản dấu đỏ) Bản mềm danh sách hội đồng tuyển sinh nhà trường năm học 2021-2022 qua Email huyndd-bv@hanoiedu.vn,)

2

21/5/2021

Công khai KH tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua cổng thông tin điện tử của trường

3

26/5/2021

PGD hoàn thiện cập nhật phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường vào phần mềm tuyển sinh,xuất bản in,báo cáo Sở GDĐT

4

26/5/2021

Nhà trường hoàn thành cấp mã số tuyển sinh (kèm theo mật khẩu) cho Cha mẹ học sinh

5

4/6/2021

Hướng dẫn Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 theo hướng dẫn (Địa chỉ đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại https://tsdaucap.hanoi.gov.vn); Công khai KH tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua cổng thông tin điện tử của trường. Nhận QĐ thành lập Hội đồng tuyển sinhtaij PGDĐT Ba Vì

6

Từ 18/6/2021 đến 20/6/2021

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành Phố lần 1

7

Từ 24/6/2021 đến 26/6/2021

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành Phố lần 2

8

29/6/2021

PGDĐT hoàn thiện cập nhật điều chỉnh phân tuyến, chỉ tiêu tuyeenr sinh trên phần mềm (nếu có)

9

Từ 18/7/2021 đến 20/07/2021

CM học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 6 vào các trường THCS, các trường phối hợp hỗ trợ thực hiện

10

23/07/2021 đến 28/7/2021

Các trường tuyển sinh trực tiếp vào lớp 6

11

29/07/2021

Các trường báo cáo kết quả tuyển sinh về PGD&ĐT, đề xuất được tuyển sinh bổ sung( Trái tuyến) nếu còn thiếu chỉ tiêu. Căn cứ tình hình cụ thể, phòng cho phép các trường thực hiện tuyển sinh bổ sung.

12

Từ 30/07/2021 đến hết 1/08/2021

Các trường thực hiện tuyển sinh bổ sung( nếu có)

13

2/8/2021 đến hết 4/8/2021

Nhận hồ sơ và lập danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2021-2022. Ngày 3/8/2021 Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử đồng thời thực hiện báo cáo nhanh, chính thức kết quả tuyển sinh theo yêu cầu của Phòng, Sở GDĐT

14

Trong quá trình tuyển sinh

Nhà trường cập nhật thông tin liên tục và thực hiện các yêu cầu đột xuất từ Phòng, Sở GDĐT

 

 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Tản Hồng, đề nghị Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn và các bộ phận công tác nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT: để báo cáo

- Ban tuyển sinh: để thực hiện

- Tổ CM,  

- Lưu VP

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

           Phương Trung Hưng

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới